Content1 | col3

Lillehammer-Oslo med snittfart på 47km/t

Prosjekt Østfold Express ble lansert sommeren 2011, med et ønske om å se på muligheten for å få samlet de beste voksenrytterne på tvers av klubbene i Østfold, til en felles satsing mot de største lagkonkurransene på landeveien. Prosjektet ble realisert som Team Sepura høsten samme år, med overordnet mål å være med og kjempe om seire i disse konkurransene i 2012. I tillegg er det en målsetting å heve det personlige prestasjonsnivået til enkeltindividene i gruppen og dermed også i de respektive, deltagende klubbene.

Med jevnt over godt voksne, heltidsarbeidende ryttere med et vidt spenn i bakgrunn og kompetanse, så utgjør Team Sepura en prestasjonsgruppe du ikke finner så mange andre steder i samfunnet. Her samles legen, industriarbeideren, direktøren, snekkeren, advokaten, politimannen, it-konsulenten, økonomen, informasjonssjefen, ingeniøren og flere, alle med ett mål for øye: Å få LAGET til å prestere optimalt.

Vi ønsker å rette en stor takk til sykkelklubbene i Østfold, som stiller seg bak prosjektet og "låner ut" ryttere til et svært spennende prosjekt. Vi tror dette igjen vil gagne klubbene, gjennom større interesse og videre utvikling av sykkelsporten også på lokalt, veterannivå.


Les mer om vår hovedsponsor Sepura og hva de kan tilby »
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner